Dispare data istorică? Subvenții și pentru fermele de animale abia înființate!

‹‹ Inapoi Deschideti articolul original

Fermele de animale abia înființate ar putea beneficia de ajutorul național tranzitoriu (ANTZ). Iată schimbările făcute în Ordinul MADR 619/2015 în criteriile de eligibilitate pentru încasarea ajutorului național tranzitoriu de către crescătorii de animale!

Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ se acordă fermierilor crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-  la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
 -  solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referință corespunzător anului de intrare în schema de plată;
-  solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015.